VERSLAG VAN DE RE‹NIE AVOND 17 JUNI 2006

   Al enige tijd leefde de gedachte om de reŁnie van 114 van de grond te krijgen.
   Uiteindelijk kwamen op 20 juni '05 een aantal oudgedienden van 114 bij elkaar
   en na een uurtje brainwaven waren we het met elkaar eens.
   De datum was geprikt en ook de locatie, buiten de poort, want dat scheelde
   aanmerkelijk in de kosten.

   Nadat er enige oukazes waren uitgevaardigd waardoor het adressenbestand weer
   enigszins bij was en het animo geÔnventariseerd konden we op 17 juni 2006
   ruim 70 ponsbandspecialisten, supervisors, refile-assistants, cryptoboeren,
   chauffeurs en oud-commandanten verwelkomen in het gebouw van Fortissimo.

   Via het gastenboek waren er natuurlijk contacten hersteld of nieuw gemaakt
   en het was dan ook goed te zien dat de reŁnisten elkaar (nog) kenden.
   Of in ieder geval de namen van mensen uit lang vervlogen dagen.


   Bijzonder was zeker de aanwezigheid van de liploeg uit de beginjaren '70. 

   De feestcommissie had zich verdienstelijk gemaakt door enige attributen,
   welwillend door het Museum Verbindingsdienst ter beschikking gesteld, uit te
   stallen en jawel, zelf de camouflagenetten ontbraken niet. Zo konden we nog
   eens zien waarmee we de oorlog hadden moeten winnen, qua apparatuur dan.

   De weergoden zaten ons meer dan mee, het bier vloeide rijkelijk doch gepast
   en zelfs de frikadelletjes en andere vette hapjes ontbraken niet op de avond.

   Gezien de ontspannen sfeer, het vrolijke gekeuvel over en weer en het
   doorbladeren van de goed bewaarde foto-albums kunnen we niet anders zeggen
   als dat het een geslaagd evenement was en zeker voor herhaling vatbaar.
   Waarvan acte en wordt vervolgd.

   Als OC114 hebben wij met plezier de voorbereidingen getroffen en het deed
   ons goed te zien dat het door jullie werd gewaardeerd. Dank hiervoor.

   Huub.

   Met hartelijke groet,
   Aooi Mooren, D.W.H.M. (nog tot 30 nov 2006 dan ga ik met FLO)
   OTCMAN/School Verbindingsdienst/Sie S3/HBPO

INDEX