ORGANISATIE COMIT RENIE 114

 

Verslag gehouden 7e vergadering organisatie reŁnie 114

14 mrt 2006

 

            Aanwezig:    Huub Mooren                    Afwezig:     David Wensink 

Peter de Macker                                      Rene Benning

Jacques Bouvrie                                    Berend Stokkink

Ton Meulenberg                                     Sjef Ribbens

  

  1. Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 

  1. Vastgesteld is dat het aantal ingeschreven deelnemers aan de reŁnie voldoende is om het geheel  te laten doorgaan.

    Waarvan acte.

 

  1. Besloten is om diegenen die zich voor 20 februari 2006 hadden aangemeld maar waarvan de betaling (nog) niet binnen was een reminder te sturen.

   Aktie: Jacques.

 

  1. Besloten is dat de feestcommissie o.l.v. Cees Heesakkers nu verder invulling gaan geven aan de voorbereidingen.

   Aktie: Cees

 

  1. Besloten is om uiterlijk 01 juni de deelnemers te berichten over het verdere verloop van de reŁnie, waarbij o.a. een routekaartje vanaf de A12 afslag 24, eventuele pendeldienst Staion Ede-Wageningen Ė Clubgebouw FC Fortissimo VV.

   Aktie: Huub

 

  1. Besloten is dat de Datum Volgende Vergadering is gesteld op 08 juni í06 (volledig OC)
    Aktie: allen

 

                                         Niets meer aan de orde zijnde sloot de Vz de vergadering.

  

M.vr.gr.

 Huub Mooren