ORGANISATIE COMIT RENIE 114

 

Verslag gehouden 5e vergadering organisatie reunie 114

20-09-2005

 

Aanwezig:       Sjef Ribbens                Afwezig:           Rene Benning

            Peter de Macker                                 Willem Lourens

            Cees Heesakkers                                Jacques Bouvrie

            Ton Meulenberg                                  David Wensink

            Berend Stokkink

Huub Mooren

 

1.      Opening van de voorzitter Huub.

2.      Verzoek van de voorzitter om als men om wat voor reden dan ook n.a.w. kan zijn bij een vergadering dit even middels een belletje of een mail door te geven.

3.      Concept inschrijf formulier besproken en gewijzigd.

4.      Dit formulier zal op de site voor d.d. 01-10-2005 (mits hij de gegevens van het rekening nummer heeft) worden geplaatst door Peter de Macker.

5.      Uitnodigingen zullen d.z.v. Huub, Peter en Cees voor d.d. 01-11-2005 worden verstuurd naar de bekend zijnde adressen.

6.      Ton neemt contact met Jacques, om zo snel mogelijk (voor d.d. 01-10-2005) een rekening nummer te openen. Zodat deze ook op het inschrijf formulier en op de site kan worden vermeld.

7.      Beraming van kosten globaal besproken, conclusie is dat we met het gevraagde inschrijf geld moeten kunnen redden.

8.      Afspraak gemaakt om eventueel een fotograaf (Geert Hermeling) voor de feestavond in te huren. Deze kan ook een fotosessie of zelfs een video opname maken en deze op cd/dvd branden zodat deze later eventueel besteld kunnen worden door de reŁnisten.

9.      Tijdbalk gemaakt en een verdeling voorzover al mogelijk gemaakt.

10.  Ton zal actie ondernemen (contact zoeken met Willem Lourens) om te kijken waar het archief 114 ATS is gebleven.

11.  Willem Lourens moet de reŁnie nog aanmelden bij de diverse defensiebladen, uiterlijk voor d.d. 01-10-2005.

12.  Concept draaiboek zal worden besproken in de eerste vergadering van 2006.

13.  Bepaalt is dat sluiting inschrijfdatum is gesteld op d.d. 20-02-2006.

14.  Bepaalt is dat sluiting betaling is gesteld op d.d. 01-03-2006.

15.  Datum volgende vergadering: d.d. 01-11-2005, tijd 10.30 uur, locatie geb.53 kleine vergaderzaal. Nogmaals, gaarne bij afwezigheid dit even doorgeven!

M.vr.gr.

Berend Stokkink