ORGANISATIE COMITÉ REÜNIE 114 ATS

 

Eindverslag OC114ATS en bepalen volgende reünie 114

07 sep 2006

 

            Aanwezig:   Cees Heesakkers                         

Ton Meulenberg  

Peter de Macker                        

Huub Mooren

  

Kort verslag van de laatste bijeenkomst van het OC114ATS

 

Op 07 september is het Comité bijeen geweest (Huub, Ton, Peter en Cees) en hebben de financiële verantwoording van de penningmeester doorgenomen.

Zijn overzicht klopte met het saldo zoals vermeld op het laatste giroafschrift.

Er is een positief saldo van € 306,25

Van dit bedrag wordt € 250,- geschonken aan het Museum Verbindingsdienst onder de voorwaarde dat dit geld besteed wordt aan de instandhouding van de shelter van 114 (voor zover nog mogelijk is)
overdracht vind plaats op 26 okt 2006 bij het verbindingsmuseum (foto volgt op website)

Het restbedrag van € 56,25 blijft op de rekening staan.

De website wordt gesponsord door Ron Meijer van ITeXXion en geeft ons binnenkort o.a. de mogelijkheid om al het fotomateriaal te publiceren.

Deze sponsoring is voor minimaal 5 jaren toegezegd. Hulde!

Het volledige OC is met ingang van vandaag onder dankzegging voor alle inspanningen ontbonden en er blijft een kernnstaf over om de website, de correspondentie en de penningen te beheren want ....

Het ligt in de bedoeling om medio juni 2008 op een zaterdag zo tussen 16.00 en 22.00 uur opnieuw een reünie te organiseren en dan dit keer met partner en wellicht een barbecue.

Wie er in de kernstaf blijft zie je binnenkort op de website.

Voor nu, eenieder alle goeds en voorwaar: een goed bericht gaat nooit verloren

Ede, 7 september 2006

Met vriendelijke groet,

Huub Mooren

Voorzitter Organisatie Comité Reünie 114ATS