Disclaimer

 
Gebruik van deze site, te weten www.114ats.nl, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. 
Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker met onderstaande voorwaarden instemt.
 
De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. 
De site geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. 

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door de organisatie uitdrukkelijk afgewezen. 
Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. 

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van de organisatie zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. 
De organisatie is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of  bronnen. 

De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. 

De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.